top of page

Bergen Telemetri Nettverk

 av Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) i NORCE

Anvendt og grunnleggende ferskvannslaboratorium i Bergen, Norge

nrk (1).jpg
Home: Welcome
Home: Research

Hva er Bergen Telemetri Nettverk?

Bergen Telemetri Nettverk er en forskningsinfrastruktur bestående av nærmere 200 signalmottakere som er festet til bøyer eller betonganker for å detektere merket fisk, og målet er å ta vare på naturressursene ved å gi forskningsbasert bevis til ledelsen gjennom bruk av telemetri og dette nettverket av signalmottakere i forskning. Nettverket er utformet for å dekke byområdet i Bergen sentrum som en del av vårt BOATS-prosjekt, samt området i nord, Osterfjorden, og den største elva som drenerer ut i fjorden, Vossoelva. Telemetrinettverket er drevet av NORCE LFI med midler fra Norges Forskningsråd, Miljødirektoratet og NORCE internt. 

BTNMAP.png

Våre prosjekter

BTN.jpg

LaKES - Anadrom innsjøhabitat og vannkraft

2021 - pågår

I LaKES vurderer vi betydningen av innsjøhabitater i Aurland og Vosso på anadrom laksefisk og endringene forårsaket av vannkraftproduksjon gjennom merking og sporing av migrerende smolt og voksen fisk.

Home: About Me

Kom i kontakt med nettverket vårt!

Hvis du leter etter mer informasjon om nettverket vårt, kan du kontakte Teamet på NORCE LFI:

Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norge

  • Facebook
  • Twitter
Home: Contact
Home: Blog Feed
bottom of page