top of page
Søk
  • losv52

Merking av pigghp

Det er økende forekomst av lavere nivåer av oksygen på fjordbunnen rundt omkring i Norge, og dette kan potensielt påvirke bunnlevende dyr, slik som pigghå. Dårligere tilgang på oksygen kan drive pigghå og andre bunnlevende dyr vekk fra habitatet deres, slik at de må flytte seg lengre opp i vannsøylen eller til andre deler av fjordsystemet. LOST prosjektet fokuserer derfor på hvordan spesielt oksygen påvirker den vertikale vandringen til pigghå. Dette gjøres ved hjelp av akustisk telemetri, hvor vi begynte merking av pigghå i oktober 2022. Siden da så har vi fått merket totalt 80 individer med akustiske merker som sender ut informasjon om dybdebruk, temperatur og aktiviteten til pigghå. Disse pigghåene vil gi oss mye data på atferden og bevegelsesmønsteret gjennom fjordene rundt Bergen, og vi i BTN er veldig gira på å følge dem i de neste årene.3 visninger0 kommentarer
bottom of page