top of page
Søk
  • losv52

Utplassering av lyttemottakere og merking av laksesmolt i Suldal

Vi har et stort, nytt prosjekt i Suldal, vest i Norge, hvor vi merker laksesmolt for å undersøke hvilke ruter de bruker for å navigere seg gjennom fjordsystemet på vei ut til sjøen. I tillegg skal vi merke voksen laks denne sommeren. Med et så stort prosjekt så kreves det mange lyttemottakere, så tidligere i denne uken ble 70 lyttemottakere satt ut, noe som har krevd mye arbeid i form av å utvikle oppsett, planlegge og gjøre utstyret klart før det ble satt ut.I løpet av to effektive dager, har totalt 75 elfiskede ville laksemsolt og 75 klekkeri laksesmolt blitt merket med akustiske sendere. På grunn av alt det suksessfulle forhåndsarbeidet så har utplasseringen av de 70 lyttemottakerene gått veldig smidig, og de er nå klare for å høre etter passerende laksesmolt som er blitt merket. Vi kommer til å oppdatere videre om progresjonen av dette prosjektet og andre pågående prosjekt på denne nettsiden, samt på vår BergenTelemetry konto på Twitter og Instagram.4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page