top of page
Søk
  • nmei19

Merking av torsk, lyr og hummer i Bergen sentrum

Vi fortsetter å merke torsk og hummer i Store Lungegårdsvannet også i år, men i år så skal vi også merke lyr samt ta blodprøver fra de to fiskeartene. I motsetning til torsken og hummeren som begge er bentiske arter, dvs. de lever ved bunnen, så er lyr pelagisk noe som vil si at den lever i mer frie vannmasser. Dette arbeidet er et sammarbeid med blant annet Bergen kommune for å bedre forstå hvordan den kommende restaureringen av Store Lungegårdsvannet som er svært forurenset vil påvirke atferden til disse artene som har ulike habitatpreferanser.


Vi har blant annet fått gjenfangst av noen av fjorårets merkede individer hvor vi kan se at såret fra operasjonen har leget og grodd veldig fint igjen.


2 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page