top of page

Diverse ressurser spesielt egnet til undervisning for barn

Fargelegging av ulike arter og økosystem

Livssyklusen til villaks - brettspill

Skriv ut og la barna lære om villaksens livssyklus og trusler mot bestandene 

På norsk

Brettspillet

Spillkortene

Reglene

På engelsk

Brettspillet

Spillkortene

Reglene

Skriv ut spillet i A3 format, spillkortene i A4 og som dobbeltsidig, og reglene i A4

Last ned og skriv ut

Anadrom brun ørret 

Laks

Laksesmolt

Pigghå

Svarthå

Brugde

Torsk

Polartorsk

Rognkjeks

Leppefisk

Blekksprut

Hummer

Kreps

Måke

Alle samlet (norske navn)

Alle samlet (engelske navn)

Fjord - økosystem

bottom of page