top of page
Søk
  • saronberhe1

Svalbard Telemetri Workshop 5 - 7. September 2022

Temaet vårt tok turen helt opp til Svalbard for å holde en meget vellykket telemetri workshop! Vi inviterte deltakere fra flere institutter, blant annet fra Ocean Tracking Network, Havforskningsinstituttet, NiNa, SioS, SSG og European Tracking Network, i tre fulle dager i Longyearbyen. Denne workshop'en ble finansiert av Svalbard Strategic Grant, et finansieringsprogram som jobber for koordinering, deling av forskningsdata og samarbeid mellom forskere med interesse i det arktiske miljøet på Svalbard.


Vi opplever klimaendringer og de store effektene det har på planeten kontinuerlig, og det skjer i en enda raskere hastighet i arktiske miljøer. Svalbard er en svært utsatt øy for disse skiftende miljøene, og vitenskapelige begreper som borealisering og atlantifisering forklarer noen av prosessene vi ser; varmere saltere atlantisk vann penetrerer seg inn i det kaldere nord, og transportere med seg marine arter med opprinnelse i de atlantiske regionene til nordlige fjorder, kyst og marine systemer.


Vi er interessert i å sette opp telemetristudier for å spore forskjellige fiskearter, som for eksempel polar torsk og atlantisk torsk, når de migrerer over til arktiske miljø for å overvåke effekten av det raskt skiftende miljøet på Svalbard. Denne workshop'en ble brukt som et springbrett inn til fremtidig forskning i Arktis, hvor vi blant annet brukte tre verdifulle dager på å knytte nye kontakter, diskutere ulike tilnærminger for å sette opp et nettverk av lyttestasjoner i arktiske systemer, finne finaninseringsmuligheter og prosjektutlysninger for fremtidige prosjektsøknader. I samarbeid med lokale institutter og plattformer har vi allerede startet prosessen med å søke om langsiktige telemetriprosjekter i Svalbard!
8 visninger0 kommentarer
bottom of page