top of page

Hva er akustisk telemetri?

Ressurssterkt verktøy

Akustisk telemetri er et verktøy som ofte brukes til å studere bevegelser, atferd, migrasjon og overlevelse av akvatiske dyr. Akustiske merker sender ut et ultralyd-ping som dekodes av stasjonære lyttebøyer ved bunnen når merket individ er innenfor rekkevidde. Å vite plasseringen til lyttebøyer kan gi oss nøyaktig posisjon til dyret da lyttebøyer registrerer dato og klokkeslett for deteksjoner, sammen med annen informasjon som temperatur, hastighet eller dybde som deteksjonen kom fra. Vi fanger dyr med godkjennelse fra lokale myndigheter og dyrevelferdsinstitusjoner, og opererer inn merker etter opplæring og retningslinjer for beste praksis, noe vi har utviklet spesielt tilpasset for feltet. Dyr er robuste for denne operasjonen og gir gode data om hvor, når og hvordan de beveger seg.

BTN telemetry2.jpeg
BTN44.jpg

Nettverk av lytteutstyr

Sporing av fisk

Bergen Telemetri Nettverk er en rekke akustiske mottakere i og rundt fjordene i Bergen på Vestlandet. Området er en økologisk viktig sone for atlantisk laks og sjøørret og nettverket overlapper med UNESCOs kulturområde i Osterfjorden. Våre lyttebøyer er TBR800, TBR 700 og 700L modeller fra Thelma Biotelemetry. Lyttebøyene er ofte fortøyd til betongankere som holder dem på plass for å detektere fisk. Noen av disse ankrene er vedlikeholdt via snorkling. Fisk er merket med akustiske sendere, og deres deteksjoner i habitater i marine, fjord, elvemunning, elver og innsjøer lar oss gjenskape bevegelsene deres og forstå hvordan de samhandler med miljøet. Forskningsprogrammet vårt undersøker spesifikt hvordan fisk påvirkes av stressfaktorer som klimaendringer, sykdom, vannkraft og urbanisering og utnytter denne akustikken for å forstå økologien til ørret, laks, leppefisk og potensielt flere arter i fremtiden. 

Våre prestasjoner

Forskningen

Vi merker og sporer ikke bare dyr tilfeldig, men tar oss tid til å vurdere spørsmålene og konsultere lokale interessenter, ledere og bransjer om hva kunnskapsbehovene er. Teamet vårt inkluderer verdensledere innen akvatiske eksperter og fremtidige ledere i felt fra Universitetet i Bergen, og vi rapporterer om våre funn i vitenskapelige tidsskrifter for å dele kunnskapen vi genererer med verden. Forskningsartiklene våre er tilgjengelige på Google Scholar og er også lenket her. Telemetridataene er arkivert i Ocean Tracking Network-databasen til fremtidige generasjoner for å ta i bruk og finne ut av hvordan akvatiske økosystemer kan endre seg i fremtiden etter hvert som sporingsarbeidet fortsetter.

Vår forskning utnytter tilgjengeligheten av lyttebøyer i nettverket vårt for å spore fisk og andre dyr, og gi råd til industrien og ledelsen om hvordan man best kan forvalte ressursene og løse pressende problemer ettersom fisk og andre arter i økende grad utsettes for menneskelige aktiviteter.

bottom of page