top of page
Søk
  • robertlennox9

Vosso Smolt merket for LaKES 2021

Oppdatert: 21. okt. 2021


April 2021-


Vi har merket smolt for 2021! 15. april slapp vi ut 90 atlantiske laksesmolt merket med akustiske merker fra elven Vosso. Denne forskningen bygger på vårt valideringsforsøk fra 2020 ved bruk av nye merker utstyrt med predasjonssensorer. Merkene hjelper oss å avgjøre om smolten har blitt spist av predatorer. LaKES prosjektet tar sikte på å forstå forholdet mellom laksefisk og deres habitat i innsjøer, og vi har derfor designet et omplasseringseksperiment for å analysere overlevelse gjennom de to store innsjøene i Vosso. Lyttebøyer er utplassert i Evanger, Vangsvatnet og nedover gjennom Bolstadfjorden for å detektere migrerende smolt Dette vil repeteres i 2022 og analysert som en del av et PhD prosjekt i LaKES.

30 visninger1 kommentar
bottom of page