top of page
Søk
  • saronberhe1

Nedlastning av data og sikring av lyttebøyer for vintersesongen

Nå som året går mot slutten og gradene synker, er vi midt i arbeidet med å laste ned data og samtidig sikre alle lyttebøyer i innsjøer og elver for de kaldere vintermånedene. Vi har lasted ned nærmere 8 millioner deteksjoner av merket fisk fra de fleste lyttebøyene våre i Aurland og Vosso, og vi har flere i vente! Lyttebøyene er sikret via nedsenking av en flytende bøye ca. 1,5 - 2 meter fra vannoverflaten. På denne måten unngår vi problemer eller skader fra isdekke om vinteren. Den innsamlede dataen fra vassdragene er en del av vårt større prosjekt LaKES, hvor vi sporer laksefisk i utvandringen deres som smolt samt gjennom tilbakevendingen som voksne individer for å få mer kunnskap om deres vandringsmønster gjennom større innsjøhabitat. Data hentet fra Aurland blir i dette øyeblikket analysert av vår fremragende masterstudent Lotte Dahlmo, og vil gi oss en indikasjon på hvordan voksne laksefisk beveger seg og bruker innsjøen som leveområde, i tillegg til å svare på om vannkraftverk påvirker deres atferdsmønster. Resultater vil bli presentert i løpet av våren 2022.8 visninger0 kommentarer
bottom of page