top of page
Søk
  • saronberhe1

Merking av våre første pigghå!

Vi har akkurat startet pilot studiet LOST! 10 unike pigghå (Squalus acanthias) ble fanget ved hjelp av vår prosjekt partner Dr. Keno Ferter, og merket med akustiske merker (vekt: 30g) av vår ekstremt dyktige Dr, Robert Lennox. I tillegg ble det tatt blodprøver fra hver merket hai for å ekstrahere og analysere DNA, og videre bruke det til å kvantifisere populasjonsgenetiske strukturer. Alle de ti prosedyrene gikk feilfrie, og våre lyttebøyer samler i skrivende stund inn unike data om haiens atferd. Vår nye masterstudent Catharina skal skrive hennes masteroppgave basert på dataen fra disse ti hai-individene. Neste store steg vil være å merke flere haier i løpet av våren 2022, samt laste ned spennende data. Ta en tur innom vårt galleri for flere bilder av hai-merking!


17 visninger0 kommentarer
bottom of page