top of page
Søk
  • saronberhe1

Fra masteroppgave til publikasjon!

Vår tidligere masterstudent Ainslie Nash er offisielt en førsteforfatter på en fantastisk forskningsartikkel i Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science!


Som en del av vårt LaKES prosjekt i Vosso systemet, gjennomførte Ainslie et studie hvor det ble merket 45 laksesmolt og 27 brunørret utstyrt med dybdesensor for å samle inn data om hvordan disse to artene bruker vannsøylen i innsjøen Evangervatnet. Brunørret er en art som er identifisert som en viktig predator og kilde for høyere dødelighet hos laksesmolten i vandringen ut mot havet. Dette forholdet mellom disse to artene ble også funnet i Ainslie sitt studie, med laksesmolt som virker til å foretrekke dypere vann fremfor ørreten. Dette kan potensielt være et eksempel på en såkalt risikohåndteringsatferd hos laksesmolt, hvor fisk velger å opprettholde seg i dypere og mørkere vann for å unngå predatorer.


I løpet av studieperioden ble det observert at denne risikoatferden endret seg i forhold til eksterne miljøpåvirkninger. Flere timer med dagslys, høyere vanntemperatur og økt strømningshastighet kan ha påvirket laksesmolten til en mer risikofylt atferd når de prøvde å navigere seg ut gjennom innsjøen og videre ut mot havet. Den høye dødeligheten til laksesmolten kan sies å demonstrere effektiviteten til ørret som en predator og utfordringene som innsjøen representerer for migrerende laksesmolt.


Dette var et utmerket studie å gjennomføre for Ainslie. og det ga han en mengde praktiske og digitale ferdigheter som vil bidra til å fremme karrieren hans. En stor takk til alle som har bidratt og vært involvert i dette studie! Du kan sjekke ut Ainslie sin artikkel (og alle de andre publikasjonene våre) i publikasjonslisten på nettsiden!


5 visninger0 kommentarer
bottom of page