top of page
Søk
  • robertlennox9

Forskningsartikkel publisert i Science!

Elektronisk merking har blitt et av planetens viktigste verktøy for å studere grunnleggende og anvendt økologi. I flere tiår var det ukjent hvordan dyr interagerte med miljøet, inkludert hvor og når de beveget seg samt hvilke risikoer de ble utsatt for. Biologging og telemetriverktøy ble utviklet for å fylle dette kunnskapshullet, og har siden eskalert i en dramatisk fart. I dag benyttes detaljerte sensorer som beskriver individuell atferd og fysiologi samt bevegelser over landskap. Med slike verktøy som gir detaljer av høyere kvalitet, er sporing av dyr i ferd med å bli et like stort forskningsfelt som genetikk eller andre lignende felt innen bioinformatikk. Denne utviklingen har videre resultert i innsamling av massive data, noe som både gir økologer nye muligheter for robuste analyser, men også utfordringer med å tilpasse modeller og administrere all dataen.


Nathan et al. (2022) er en ny forskningsartikkel i Science som fokuserer på å beskrive den nyeste utviklingen i sporing av dyr når forskningsfeltet går over til analysering av massive data. Artikkelen ble produsert gjennom Lake Fish Telemetry Workshop, et ALTER-NET program ledet av Dr. Ivan Jaric i Tsjekkia, hvor Robert Lennox fra vårt team i Bergen telemetrinettverk deltok. I workshopen ble det lagt frem kjente utfordringer for forskermiljøet som driver med sporing av dyr, og et forsøk på å finne løsninger til disse utfordringene førte til artikkelen. For eksempel blir det beskrevet hvordan verktøy som akustisk telemetri bidrar til å produsere massive data med millioner av datapunkter på individer over flere måneder og år. Samtidig bidrar akustiske telemetrinettverk og terrestriske installasjoner som ATLAS i Israel til å svare på noen av feltets vanskeligste spørsmål. Etter hvert som Bergen Telemetrinettverk fortsetter arbeidet med å spore akvatiske dyr i Norge, vil vi lære mer og mer om hvordan vi kan håndtere massive data for å øke kunnskapen om akvatiske økosystem, noe finansierer og næringsledelsen trenger for å svare på krevende spørsmål innen konservering.12 visninger0 kommentarer
bottom of page