top of page
Søk
  • saronberhe1

3-årig PhD stilling innen akvatisk økologi - LaKES prosjekt

Vi har en 3-årig PhD stilling i forskergruppen vår i prosjektet LAKES finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med BKK og Hafslund Eco. Prosjektet skal bruke telemetri til å studere hvordan laks og ørret bruker innsjøer som er påvirket av vannkraftsregulering.Hvis du liker å være ute i felt å fange og merke fisk, og er over snittet interessert i å se hvordan dyr beveger seg er dette noe for deg! Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE Danmarks Tekniske Universitet - DTU Fish Ecology and Conservation Physiology Lab and Norsk institutt for naturforskning med Kim Birnie-Gauvin Steven Cooke and Robert Lennox!

12 visninger0 kommentarer
bottom of page